club

  • GROEPSFOTO
    WE ARE DIAMONDS
  • Medisch Getuigschrift 2018/2019
  • VERZEKERING: aangifteformulier
    Formulier bij sportongeval basketbal. Gelieve het vervolledigd aangifteformulier te bezorgen aan Kalindra Van de Schoor, de secretaris. Bij voorkeur via e-mail (scan). Zij zorgt voor snelle, elektronische aangifte en koppelt aansluitend dossiernummer terug. Vergeet niet bij volledig herstel dit aan Ethias te melden, zo ben je opnieuw verzekerd.
  • VERZEKERING: attest van genezing
    Indien je gebruik hebt moeten maken van de sportongevallenverzekering, dien je dit bij genezing te laten vervolledigen door je arts en over te maken aan Ethias vooraleer je opnieuw verzekerd kunt sporten.