club

 • GROEPSFOTO
  WE ARE DIAMONDS
 • Medisch getuigschrift 2017-2018
  Verplicht in te laten vullen NA 1/7/2017 en te bezorgen @Sportbar. Moet bezorgd en verwerkt VOOR eerste wedstrijd. Je kan immers geen wedstrijd starten zonder dat dit, samen met je licentie, in regel is.
 • VERZEKERING: aangifteformulier
  Formulier bij sportongeval basketbal. Gelieve het vervolledigd aangifteformulier te bezorgen aan Kalindra Van de Schoor, de secretaris. Bij voorkeur via e-mail (scan). Zij zorgt voor snelle, elektronische aangifte en koppelt aansluitend dossiernummer terug. Vergeet niet bij volledig herstel dit aan Ethias te melden, zo ben je opnieuw verzekerd.
 • VERZEKERING: attest van genezing
  Indien je gebruik hebt moeten maken van de sportongevallenverzekering, dien je dit bij genezing te laten vervolledigen door je arts en over te maken aan Ethias vooraleer je opnieuw verzekerd kunt sporten.

Categorie